Trang chủ > Đánh dấu GPS của nhà thờ/ đồng mả/ tổ quán… trên Google Maps

Đánh dấu GPS của nhà thờ/ đồng mả/ tổ quán… trên Google Maps

24/09/2023 17:39:15

Trước đây, các chuyên viên gia phả muốn có vị trí của nhà thờ/ đồng mả/ tổ quán… của một dòng họ trên bản đồ thì phải thực hiện thủ công. Việc làm này thiếu chính xác, và có khi không thực hiện được vì thiếu bản bản đồ của địa phương nơi có nhà thờ/ đồng mả/ tổ quán… 

Việc đánh dấu GPS của nhà thờ/ đồng mả/ tổ quán… trên Google Maps, chúng ta có được bản đồ chính xác, thẩm mỹ cao mang dáng dấp của thời đại công nghệ 4.0. Ngoài ra với những GPS này, Google Maps có thể làm nhiệm vụ “dẫn đường” đến nhà thờ/ đồng mả/ tổ quán… nói trên. Chúng ta đánh dấu vị trí của nhà thờ hoặc đồng mả hoặc tổ quán như sau:

CÁCH TIẾN HÀNH

1. Dùng điện thoại di động

- Đến nhà thờ/ đồng mả/ tổ quán… 

- Mở định vị.

- Mở Google Maps (vòng tròn xanh di động được, chính là vị trí mà ta đang đứng)

- Copy màn hình

Chúng ta sẽ có được bản đồ như sau:

2. Chụp hình GPS

- Chụp hình nhà thờ/ đồng mả/ vị trí tổ quán… bằng chương trình chụp hình định vị toàn cầu TimeStampCam.

Ví dụ:

- Sau đó nhập trị số vĩ độ và kinh độ vào Google Maps trên máy tính để bàn hoặc laptop hoặc điện thoại di động. Chúng ta thấy xuất hiện trên bản đồ Google một chấm đỏ hình trái tim. Đó là điểm định vị của địa điểm mà chúng ta đã chụp hình bằng chương trình TimeStampCam.

- Copy màn hình bản đồ và dán vào Photoshop hoặc Corel (hoặc chương trình có chức năng tương tự) để save ra một file hình.

* Cách lấy GPS của một địa điểm

* Lập sơ đồ gồm nhiều điểm định vị trên Google Maps

HỮU TRỊNH