Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm UNESCO Nghiên cứu văn hóa các dòng họ Việt Nam

(03/12/2023 15:25:47)

Vào lúc 8h30 ngày 3/12/2023 tại 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, Trung tâm UNESCO nghiên cứu văn hóa các dòng họ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2008-2023)...

Về vấn đề xây dựng Văn hóa Dòng họ

(21/09/2022 20:12:46)

Sau đây là bài viết: 'Xây dựng dòng họ văn hóa, đề cao tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong công cuộc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc' của ông Võ Ngọc An, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học TT UNESCO Nghiên cứu Văn hóa Dòng họ Việt Nam...

Hướng dẫn hoạt động hội đồng gia tộc ở các xã, ấp

(29/08/2022 21:00:12)

Ở mỗi xã ấp, ít nhứt đang hiện hữu 15-20 chi họ Nguyễn, Lê, Trần… đang sinh sống, họ đã và đang tiến hành các hoạt động văn hóa truyền thống một cách bền bĩ.

Văn hóa dòng họ và con người thời hiện kim

(10/08/2022 16:18:37)

Khi đất nước bị quân thù xâm lấn, mồ mả tổ tiên dòng họ bị tàn phá, biết bao người đã lìa xa dòng họ, chia tay gia đình, cha mẹ để ra đi cứu nước...

Tổ chức diễn đàn, hội quán dòng họ và gia phả VN

(10/08/2022 16:04:44)

Cổ vũ việc xây dựng dòng họ văn hóa và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; tích cực hưởng ứng việc thành lập và hoạt động các Ban liên lạc dòng họ...

Nhiệm vụ của TT UNESCO nghiên cứu văn hóa dòng họ VN

(10/08/2022 15:46:09)

Trung tâm UNESCO Nghiên cứu văn hóa dòng họ Việt Nam mới ra đời, thành lập hội đồng khoa học là một quyết định kịp thời và đúng đắn...

Một thiết chế văn hóa dòng họ đã định hình

(10/08/2022 15:36:11)

Để nhận thức có chiều sâu sự viêc vừa thiêng liêng, vừa khoa học, về truyền thống văn hóa dòng họ, là công việc phức tạp, phải có quá trình suy tư, trăn trở lâu dài...