Tổng kết 30 năm Trung tâm Nghiên cứu & Thực hành Gia phả TP.HCM

(26/02/2023 19:59:25)

Sáng 26/2/2023, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (69 Lý Tự trọng), đã diễn ra Lễ Tổng kết 30 năm Trung tâm Nghiên cứu & Thực hành Gia phả TP.HCM…

Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM

(14/08/2022 15:42:27)

Buổi đầu Trung tâm chỉ có 6 thành viên gồm các đối tượng khác nhau: nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học và chuyên viên Hán Nôm...

Gia phả - Dựng phả - Đặt làm gia phả

(27/08/2022 20:30:18)

ĐẶT LÀM GIA PHẢ

DỊCH HÁN NÔM RA QUỐC NGỮ

(27/08/2022 20:27:30)

Nhận dịch các tư liệu, văn bản Hán Nôm ra chữ quốc ngữ

DỊCH HÁN NÔM RA QUỐC NGỮ

(27/08/2022 19:21:36)

Nhận dịch các tư liệu, văn bản Hán Nôm ra chữ quốc ngữ

Dịch vụ làm gia phả - Đặt làm gia phả - Dựng phả

(27/08/2022 18:55:27)

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ TPHCM - NƠI TIN CẬY ĐỂ ĐẶT LÀM GIA PHẢ