Nguyễn Thị Ráo - Người phụ nữ anh hùng tiên phong “xé rào” giải cứu lương thực miền Nam

(07/09/2023 10:27:26)

Tham luận của Võ Thị Thùy Trang và Nguyễn Thái Phi Ân viết cho hội thảo “Di sản mẹ Âu Cơ với truyền thống giáo dục gia đình, nối truyền và bảo tồn văn hóa dân tộc” tổ chức lúc 8h30 sáng 28/4/2023 tại hội trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.

Chuyện người phụ nữ trung hậu đảm đang trong cuộc trường chinh 30 năm

(07/09/2023 09:35:46)

Tham luận của Nghiên cứu sinh Đoàn Hoàng Hải viết cho hội thảo “Di sản mẹ Âu Cơ với truyền thống giáo dục gia đình, nối truyền và bảo tồn văn hóa dân tộc” tổ chức lúc 8h30 sáng 28/4/2023 tại hội trường Đại học KHXH&NV TP.HCM. Đặt vấn đề

Chuyện người phụ nữ đả hổ tại chợ Bến Thành

(06/09/2023 17:11:12)

Tham luận của Hồ Nguyễn Tuấn Kiệt (Cử nhân, huấn luyện viên môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà) viết cho hội thảo “Di sản mẹ Âu Cơ với truyền thống giáo dục gia đình, nối truyền và bảo tồn văn hóa dân tộc” tổ chức sáng 28/4/2023 tại hội trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Bà Trà - Từ một phụ nữ khai hoang trở thành tổ sư của một phái võ Việt Nam ở Nam Bộ

(06/09/2023 16:34:39)

Tham luận của Nguyễn Thị Thanh Nga (Võ sư môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà) viết cho hội thảo “Di sản mẹ Âu Cơ với truyền thống giáo dục gia đình, nối truyền và bảo tồn văn hóa dân tộc” tổ chức lúc 8h30 sáng 28/4/2023 tại hội trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.

Giải oan chuyện 'tư thông' giữa Công chúa Huyền Trân & Trần Khắc Chung

(06/09/2023 11:55:09)

Tham luận của Tiến sĩ Hoàng Văn Lễ (Tiến sĩ Sử học, Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Phật giáo Việt Nam - chùa Xá Lợi, TP.HCM; Viện trưởng Viện Lịch sử dòng họ) viết cho hội thảo “Di sản mẹ Âu Cơ với truyền thống giáo dục gia đình, nối truyền và bảo tồn văn hóa dân tộc”...

Những nữ lưu tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam

(05/09/2023 17:59:37)

Tham luận của ông Lâm Hoài Phương (chuyên viên Hán Nôm) viết cho hội thảo “Di sản mẹ Âu Cơ với truyền thống giáo dục gia đình, nối truyền và bảo tồn văn hóa dân tộc” tổ chức lúc 8h30 sáng 28/4/2023 tại hội trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.

Hiểu thêm về tín ngưỡng thờ Mẫu và thờ Mẫu ở Nghệ An

(05/09/2023 17:23:35)

Tham luận của Thạc sĩ Nguyễn Văn Tài (Thạc sĩ Sử học, Cử nhân Sư phạm Lịch sử) viết cho hội thảo “Di sản mẹ Âu Cơ với truyền thống giáo dục gia đình, nối truyền và bảo tồn văn hóa dân tộc” tổ chức lúc 8h30 sáng 28/4/2023 tại hội trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.

Tín ngưỡng thờ Bạch Ngọc Thánh Mẫu trên đất Hà Tĩnh

(05/09/2023 16:43:50)

Tham luận của TS Đặng Như Thường (Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh) viết cho hội thảo “Di sản mẹ Âu Cơ với truyền thống giáo dục gia đình, nối truyền và bảo tồn văn hóa dân tộc” tổ chức lúc 8h30 sáng 28/4/2023 tại hội trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.

Đền Thiên Nhiên Cảnh - Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ tại TP.HCM

(05/09/2023 15:03:42)

Tham luận của Đới Sỹ Hùng (Chủ nhiệm CLB Gia phả Trẻ TP.HCM) và Phan Kim Hùng (thành viên CLB Gia phả Trẻ TP.HCM) viết cho hội thảo “Di sản mẹ Âu Cơ với truyền thống giáo dục gia đình, nối truyền và bảo tồn văn hóa dân tộc” tổ chức lúc 8h30 sáng 28/4/2023 tại hội trường Đại học KHXH&NV TP.HCM.