Trang chủ > Gia phả - Dựng phả - Đặt làm gia phả

Gia phả - Dựng phả - Đặt làm gia phả

27/08/2022 20:30:18

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ TP.HCM 

NƠI TIN CẬY ĐỂ ĐẶT LÀM GIA PHẢ

Đơn vị dựng nhiều bộ gia phả nhất hiện nay: khoảng 200 bộ gia phả.

Có nhiều uy tín trong chuyên môn: Đã dựng gia phả cho nhiều danh nhân như: Tả quân Lê Văn Duyệt, danh tướng Nguyễn Huỳnh Đức… Đặc biệt, đã dựng gia phả cho một số lãnh đạo cấp cao Nhà nước như: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân…

 

ĐẶT LÀM GIA PHẢ LIÊN HỆ:

Ông Nguyễn Hữu Trịnh: 0902.723.040

Ông Võ Ngọc An: 0903.813.094

Hoặc gửi thông tin đến E-mail: 

giaphatphcm@gmail.com