Trang chủ > Tổ chức diễn đàn, hội quán dòng họ và gia phả VN

Tổ chức diễn đàn, hội quán dòng họ và gia phả VN

10/08/2022 16:04:44

Cổ vũ việc xây dựng dòng họ văn hóa và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; tích cực hưởng ứng việc thành lập và hoạt động các Ban liên lạc dòng họ và sẵn lòng cung cấp cho mọi dòng họ, chi họ các thông điệp khoa học, mới, đánh giá về dòng họ và gia phả Việt Nam và thế giới.

I. Mục tiêu

Cổ vũ việc xây dựng dòng họ văn hóa và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; tích cực hưởng ứng việc thành lập và hoạt động các Ban liên lạc dòng họ và sẵn lòng cung cấp cho mọi dòng họ, chi họ các thông điệp khoa học, mới, đánh giá về dòng họ và gia phả Việt Nam và thế giới.

Yêu cầu

- Lập diễn đàn đạt tiêu chuẩn và hoạt động thường xuyên, liên tục và định kỳ với việc tổ chức diễn giả, cử tọa, người dẫn chương trình, phòng diễn giảng đạt chuẩn.

- Tổ chức hình tức hội quán với nội dung nêu trên, đảm bảo người tới, cùng chung tạo ra sự hòa hợp, trao đổi và cùng hưởng những tiện ích đang có.

- Tổ chức diễn giảng và hoàn thành những đĩa hình theo chủ đề, cung cấp rộng rãi cho công chúng.

- Tổ chức họp hội chuyên đề.

II. Nhiệm vụ

A. Diễn đàn: Thông điêp về các vấn đề khoa học về dòng họ và gia phả là mới mẻ và hấp dẫn, ta chuẩn bị kỹ về nội dung chủ đề, chọn và mời đúng diễn giả có uy tín, am hiểu, có nghệ thuật nói, đảm bảo để trình bày. Cử tọa là những đối tượng chọn lọc, được mời dự, mỗi cuộc khoảng 100 người là tối đa.

Thính phòng: tại CLB Đất Nam, 116 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM vào ngày thứ Bảy hàng tuần.

Tổ chức thu hình và xuất bản đĩa theo chủ đề diễn giảng.

Hướng đề tài: Có hai hướng: những đề tài theo chủ đề dòng họ và gia phả mà bài viết của ông Võ Ngọc An đã nêu trong bản tin UNESCO Dòng họọ và  theo hướng lịch sử và hướng dự báo tương lai

- Các vấn đề khoa học về dòng họ và gia phả.

- Dân tộc học và gia phả.

- Gia phả giáo sư Trần Văn Giàu ở xã An Lục Long, Long An.

- Dòng họ và gia phả người Mỹ.

- Hôn nhơn và di truyền là hai quy luật nối dòng.

- Hán - Nôm trong việc dựng phả

- Gia phả Chăm.

- Nghể và nghề gốm ở Bình Dương.

- Tiểu sử học VN

- Dòng họ Vũ - Võ.

v.v…

Diễn giả: Dự kiến các diễn giả gồm: Mạc Đường, Huỳnh Lứa, Dương Trung Quốc, Võ Văn Sen, Võ Ngọc An, Nguyễn Thị Hậu, Huỳnh Ngọc Trảng…

Dự kiến mỗi tháng tổ chức một cuộc, sau đó tăng lên.

Thơ mời: TT Gia phả lo.

Khán phòng: Đất Nam lo.

Thu hình: Hai bên cùng lo.

Xin phép xuất bản đĩa hình: TT Gia phả lo.

Mỗi dĩa giá: 20.000đ.

Dự định thu tiền ăn nhẹ và thức uống: giá vé đồng hạng: 20.000đ/vé.

B. Hội quán: Là nới lui tới của những người quan tâm về dòng họ và gia phả, Nơi đây bè bạn sẽ trực tiếp, thoải mái giao lưu trò chuyện về văn hóa, khoa học, thời sự; về dòng họ và gia phả, về tiểu sử học, địa chí học, về cuộc Nam tiến trong  lịch sử, về hôn nhơn, về mẫu hệ, phụ hệ…

Và sẵn có thức ăn, thức uống phục vụ theo sở thích và giá rẻ.

Hội quán mở thương xuyên.

Tổ chức những cuộc hẹn gặp có nội dung. Có sổ nhắn tin. Có trưng bày triển lãm, các loại bản tin dòng họ.

Điện thoại giao ước: (08)54013619

C. Các cuộc họp định kỳ sáng thứ Bảy hang tuần do TT UNESCO Dòng họ và TT Gia phả triệu tập

III. Các biện pháp tổ chức thức hiện

Đây là sự phối hợp giữa ba cơ quan văn hóa, với logo và bản hiệu:

DIỂN ĐÀN UNESCO DÒNG HỌ VÀ GIA PHẢ VIỆT NAM

Do:

- TT UNESCO NGHIÊN CỨU VĂN HÓA CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM,

- TT NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIA PHẢ TP.HCM (trực thuộc Hội Khoa học Lịch sử TP)

- Và CLB Đất Nam cùng thực hiện.

Việc phối hợp này theo hướng bền vững, lâu dài quan tâm trách nhiệm  và lợi ích của nhau.

Ban chủ nhiệm:

- Ông VÕ NGỌC AN

- Ông LÊ CHÍ THÀNH

- Ông PHAN MINH

- Ông TRẦN VĂN ĐƯỜNG (trực)

Kinh phí, điều kiện và phương tiện hoạt động: theo hướng các phương tiên đôi bên sẵn có mà sử dụng, tiến hành triển khai, sau đó tính thu để sử dụng chung.

Lịch hoạt động

Chuẩn bị Khai trương: tháng 8/20011

Võ Ngọc An

(GP: 16-6-2011)